ปึ่ง

ภาษาอังกฤษ


adj arrogant
คำอธิบาย: ทำท่าไว้ยศไม่อยากพูดจาด้วย
ความหมายเหมือนกับ: ปึ่งชา , ปั้นปึ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: haughty , self-important , imperious , lordly , disdainful , proud
คำตรงข้าม: นอบน้อม , อ่อนน้อม , ถ่อมตัว
ตัวอย่างประโยค: ใครๆ ก็พากันเบื่อหน่ายท่าทางปึ่งของเขาเวลาไม่พอใจอะไรขึ้นมา