ปึงปัง

ภาษาอังกฤษ


adv boisterously
คำอธิบาย: เสียงดังเอ็ดตะโร
ความหมายเหมือนกับ: อึกทึก , ดัง , เอะอะ , อื้ออึง , ครึกโครม , โหวกเหวก
คำที่เกี่ยวข้อง: noisily , loudly , obstreperously , tumultuously
คำตรงข้าม: เงียบ
ตัวอย่างประโยค: เขาทำเสียงประตูปึงปังสักพักแล้วก็หายเงียบไปเลย
v become angry
คำอธิบาย: แสดงความโกรธด้วยการเอ็ดอึง
ความหมายเหมือนกับ: โกรธ , ฉุนเฉียว , โมโห
คำที่เกี่ยวข้อง: be wrathful , rage , become violent
ตัวอย่างประโยค: เขาปึงปังกับฉันทั้งที่ฉันยังไม่รู้เรื่องอะไรเลย