ปึง

ภาษาอังกฤษ


adv sound of slapping door
ความหมายเหมือนกับ: ปึงปัง
ตัวอย่างประโยค: เสียงตบประตูปึงๆ ทำให้ชายชราชะงัก