ปึกแผ่น

ภาษาอังกฤษ


adj stable
ความหมายเหมือนกับ: มั่นคง , แข็งแรง , ถาวร
คำที่เกี่ยวข้อง: united , unified , settled , strong , firm
คำตรงข้าม: อ่อนแอ
ตัวอย่างประโยค: ประเทศไทยมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นกันเป็นอันดี