ปึก

ภาษาอังกฤษ


clas wad
หน่วยนับ: ปึก
ความหมายเหมือนกับ: ก้อน , มัด , กอง , กำ , หมู่ , กลุ่ม
คำที่เกี่ยวข้อง: mass , lump , cake , batch , pack , clod , block
ตัวอย่างประโยค: ขโมยกวาดเครื่องเพชรไปทั้งหมดโดยไม่สนใจเงินปึกหนึ่งทีวางอยู่ใกล้ๆ
adj firm
ความหมายเหมือนกับ: แน่น , แน่นหนา , แข็ง
คำที่เกี่ยวข้อง: dense , thick , hard , solid , stiff , massive , compact
คำตรงข้าม: อ่อน
ตัวอย่างประโยค: บนโต๊ะมีสมุดปกแข็งหนาปึก 2 เล่มวางอยู่