ปี๊บ

ภาษาอังกฤษ


n bucket
หน่วยนับ: ลูก, ใบ
ความหมายเหมือนกับ: ปีบ
คำที่เกี่ยวข้อง: pail
ตัวอย่างประโยค: ในปี๊บยังมีข้าวสารเหลืออยู่บ้าง