ปี๊ด

ภาษาอังกฤษ


adv sound of whistle
คำอธิบาย: เสียงอย่างเสียงเป่านกหวีด
ความหมายเหมือนกับ: ปรี๊ด
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจเป่านกหวีดเสียงดังปี๊ด ปี๊ด เป็นสัญญาณให้รถเลี้ยวไปในเส้นทางที่กำหนด