ปี่พาทย์

ภาษาอังกฤษ


n Thai orchestra consisting of five groups of wood and percussion instruments
คำอธิบาย: เครื่องประโคมทีมีปี่เป็นหลัก และประกอบด้วยกลองใหญ่ ตะโพน ระนาด ฆ้องวง ฯ
หน่วยนับ: วง
ความหมายเหมือนกับ: พิณพาทย์
คำที่เกี่ยวข้อง: gamelan
ตัวอย่างประโยค: โรงละครแห่งชาติมักจัดแสดงการบรรเลงเพลงโดยวงปี่พาทย์อยู่เป็นประจำ