ปี่ปากเป็ด

ภาษาอังกฤษ


n a kind of flute
คำที่เกี่ยวข้อง: a kind of wind instrument
n a kind of flute
คำที่เกี่ยวข้อง: a kind of wind instrument