ปีแล้วปีเล่า

ภาษาอังกฤษ


adv year after year
คำอธิบาย: หลายปี
ตัวอย่างประโยค: บางคนพยามอยู่ปีแล้วปีเล่าก็ยังสอบไม่ผ่าน