ปีเถาะ

ภาษาอังกฤษ


n year of the rabbit
คำอธิบาย: ชื่อปีที่ 4 ของรอบปีนักษัตร มีกระต่ายเป็นเครื่องหมาย
ตัวอย่างประโยค: ท่านผู้เกิดปีเถาะ ท่านว่าเจรจาเหลาะแหละไม่สู้มีสาระ มักชอบพูดเล่นๆ มากกว่าจริง