ปีเกิด

ภาษาอังกฤษ


n birth year
คำอธิบาย: ปีที่ถือกำเนิดขึ้น
คำที่เกี่ยวข้อง: year of birth
ตัวอย่างประโยค: รีเลชันนักศึกษาประกอบด้วย แอททริบิวต์รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล และวัน/เดือน/ปีเกิด