ปีอธิกสุรทิน

ภาษาอังกฤษ


n leap year
คำอธิบาย: ปีที่เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน
หน่วยนับ: ปี
ตัวอย่างประโยค: เขาใช้ระบบคำนวณปีอธิกสุรทินซึ่งแม่นกว่าใช้ระบบอื่นๆ