ปีหมู

ภาษาอังกฤษ


n the year of the pig
ความหมายเหมือนกับ: ปีกุน