ปีหมา

ภาษาอังกฤษ


n the year of the dog
ความหมายเหมือนกับ: ปีจอ