ปีหน้า

ภาษาอังกฤษ


adv next year
คำที่เกี่ยวข้อง: coming year
ตัวอย่างประโยค: ปีหน้าโครงการนี้ยังต้องใช้เงินอีกมากกว่า 20 ล้าน