ปีสุริยคติ

ภาษาอังกฤษ


n solar year
คำอธิบาย: วิธีการนับวันและเดือนแบบสากลโดยถือกำหนดตำแหน่งดวงอาทิตย์เป็นหลัก
คำที่เกี่ยวข้อง: astronomical year , equinoctial year , tropical year
ตัวอย่างประโยค: รัฐได้เอาปีสุริยคติมาช่วยกำหนดปีจันทรคติของชาวบ้าน