ปีศาจร้าย

ภาษาอังกฤษ


n devil
หน่วยนับ: ตน, ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ผี , ภูติ , มาร , ซาตาน , ผีสาง
คำที่เกี่ยวข้อง: ghost , monster , demon , spirit , Satan , fiend
ตัวอย่างประโยค: คนไทยบางกลุ่มยังมีความเชื่องมงายในเรื่องภูติผีปีศาจ