ปีศาจ

ภาษาอังกฤษ


n spirit
ความหมายเหมือนกับ: ผี , ภูตผี , ปิศาจ , ภูตผีปีศาจ
คำที่เกี่ยวข้อง: ghost , demon
n ghost
ความหมายเหมือนกับ: ผี , ภูตผี
คำที่เกี่ยวข้อง: spirit , demon , jinn , jinni , genie
n ghost
ความหมายเหมือนกับ: ภูติผี , ผี , ผีสาง , ภูติ
คำที่เกี่ยวข้อง: genii , evil , spirit , demon
คำตรงข้าม: เทวดา , นางฟ้า , เทพ , เทพี , รุกขเทวดา
n devil
ความหมายเหมือนกับ: ผี , ภูตผีปิศาจ
คำที่เกี่ยวข้อง: ghost , monster , demon , evil spirit
n demon
ความหมายเหมือนกับ: ผี , ยักษ์ , ภูตผีปีศาจ , ภูติ , ซาตาน , ม่าห์
คำที่เกี่ยวข้อง: ghost , giant
n Mara
ความหมายเหมือนกับ: ซาตาน , ผีร้าย , คนชั่วร้าย
คำที่เกี่ยวข้อง: Satan
n demon
ความหมายเหมือนกับ: ผี , ยักษ์ , ภูตผีปีศาจ , ภูติ , ซาตาน , ม่าห์
คำที่เกี่ยวข้อง: ghost , giant
n Satan
ความหมายเหมือนกับ: ภูตผีปีศาจ , ภูต , มาร , ผี
คำที่เกี่ยวข้อง: devil