ปีวอก

ภาษาอังกฤษ


n year of the monkey
คำอธิบาย: ชื่อปีที่ 9 ของรอบปีนักษัตร มีลิงเป็นเครื่องหมาย
ความหมายเหมือนกับ: ปีลิง
ตัวอย่างประโยค: ลูกที่เกิดปีวอกเชื่อว่าจะซนเหมือนลิง