ปีระกา

ภาษาอังกฤษ


n year of the cock
คำอธิบาย: ชื่อปีที่ 10 ของรอบปีนักษัตร มีไก่เป็นเครื่องหมาย
ความหมายเหมือนกับ: ปีไก่
ตัวอย่างประโยค: ไก่เป็นสัญลักษณ์ของปีระกา