ปีมะโรง

ภาษาอังกฤษ


n year of the big snake
คำอธิบาย: ชื่อปีที่ 5 ของรอบปีนักษัตร มีงูใหญ่หรือพญานาคเป็นเครื่องหมาย
หน่วยนับ: ปี
ความหมายเหมือนกับ: ปีงูใหญ่
คำที่เกี่ยวข้อง: year of great snake
ตัวอย่างประโยค: บุคคลนั้นเกิดปีมะโรงแต่เขาไปผูกดวงเป็นปีเถาะ