ปีมะเส็ง

ภาษาอังกฤษ


n year of the small snake
คำอธิบาย: ชื่อปีที่ 6 ของรอบปีนักษัตร มีงูเล็กเป็นเครื่องหมาย
หน่วยนับ: ปี
ความหมายเหมือนกับ: ปีงูเล็ก
ตัวอย่างประโยค: แม่ของเขาเกิดปีมะเส็ง