ปีนเกลียว

ภาษาอังกฤษ


v contradict
คำอธิบาย: มีความเห็นไม่ลงรอยกัน, แตกพวกหรือไม่ถูกกัน.
ความหมายเหมือนกับ: ขัดแย้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: be inconsistent
คำตรงข้าม: กลมเกลียว
ตัวอย่างประโยค: หากขาดมุทิตาจิต ในการปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงานก็จะแย่งกันเอาหน้า แข่งดี แข่งเด่น ปีนเกลียว ทะเลาะเบาะแว้งเป็นศัตรูทำลายล้างกัน