ปีนป่าย

ภาษาอังกฤษ


v climb
คำอธิบาย: ไต่โดยใช้มือและเท้าเกาะยึดขึ้นไป
ความหมายเหมือนกับ: ป่ายปีน , ปีน
คำที่เกี่ยวข้อง: clamber
ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ มีกิจกรรมฝึกตนหลายอย่าง เช่น ฝึกปีนป่าย ลอดอุโมงค์ ฝึกการทรงตัว


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top