ปีนป่าย

ภาษาอังกฤษ


v climb
คำอธิบาย: ไต่โดยใช้มือและเท้าเกาะยึดขึ้นไป
ความหมายเหมือนกับ: ป่ายปีน , ปีน
คำที่เกี่ยวข้อง: clamber
ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ มีกิจกรรมฝึกตนหลายอย่าง เช่น ฝึกปีนป่าย ลอดอุโมงค์ ฝึกการทรงตัว