ปีน

ภาษาอังกฤษ


v climb
คำอธิบาย: ไต่โดยใช้มือและเท้าเกาะยึดขึ้นไป
ความหมายเหมือนกับ: ไต่ , ป่ายปีน , ปีนป่าย
คำที่เกี่ยวข้อง: clamber
ตัวอย่างประโยค: ผมเคยปีนขึ้นไปดูบนยอดปรางค์พบร่องรอยของการทาสีเช่นกัน