ปีติยินดี

ภาษาอังกฤษ


v be pleased
ความหมายเหมือนกับ: อิ่มอกอิ่มใจ , ปลื้มใจ , สบายใจ , ภูมิใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: be delight , be glad
v be delighted
ความหมายเหมือนกับ: สุขใจ , อิ่มใจ , ปลื้มใจ , สบายใจ , ภูมิใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: be pleased , be glad , be proud of oneself