ปีติ

ภาษาอังกฤษ


n joy
ความหมายเหมือนกับ: ยินดี , ปลาบปลื้ม , ดีใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: gladness , happiness , delight , pleasure , elation
คำตรงข้าม: โศกเศร้า , โทมนัส
v be glad
ความหมายเหมือนกับ: ยินดี , ดีใจ , ปลาบปลื้ม
คำที่เกี่ยวข้อง: be pleased , be delighted
v be glad
ความหมายเหมือนกับ: พอใจ , ดีใจ , ยินดี , ชอบใจ , สำราญ
คำที่เกี่ยวข้อง: be happy , be delightful , be blissful
คำตรงข้าม: เสียใจ