ปีชวด

ภาษาอังกฤษ


n year of the rat
คำอธิบาย: ชื่อปีที่ 1 ของรอบปีนักษัตร มีหนูเป็นเครื่องหมาย
หน่วยนับ: ปี
ตัวอย่างประโยค: คนเกิดปีชวดมักเป็นคนพูดจาเด็ดขาด ไม่ค่อยยิ้มแย้มมักทำอะไรตามใจตนเป็นใหญ่ ฟังเหตุผลของคนอื่นเป็นครั้งคราว