ปีจอ

ภาษาอังกฤษ


n year of the dog
คำอธิบาย: ชื่อปีที่ 11 ของรอบปีนักษัตร มีหมาเป็นเครื่องหมาย
หน่วยนับ: ปี
ตัวอย่างประโยค: คนเกิดปีจอเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญ เป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ บุคลิกท่าทางเปิดเผย