ปีงูใหญ่

ภาษาอังกฤษ


n year of the Dragon
n year of the big snake
คำที่เกี่ยวข้อง: year of great snake