ปีค.ศ.2000

ภาษาอังกฤษ


n year 2000
คำที่เกี่ยวข้อง: Y2K