ปีขาล

ภาษาอังกฤษ


n year of the tiger
คำอธิบาย: ชื่อปีที่ 3 ของรอบปีนักษัตร มีเสือเป็นเครื่องหมาย
ความหมายเหมือนกับ: ปีเสือ
ตัวอย่างประโยค: ความเชื่อตามประเพณีของคนจีนมักถือว่าปีขาลเป็นปีที่เสือดุเพราะเสือเป็นสัตว์ที่ดุร้ายน่ากลัว