ปีก่อน

ภาษาอังกฤษ


n last year
คำอธิบาย: ปีที่แล้ว
ความหมายเหมือนกับ: ปีกลาย
คำที่เกี่ยวข้อง: preceding year
ตัวอย่างประโยค: คณะจัดทำได้ส่งรายงานเปรียบเทียบยอดขายเชื่อต่อยอดขายรวมของปีนี้เทียบกับปีก่อน