ปีกไม้

ภาษาอังกฤษ


n slab
คำอธิบาย: ปีกทั้ง 4 ข้างของซุงที่เลื่อยเปิดออก
หน่วยนับ: แผ่น
คำที่เกี่ยวข้อง: wood slab
ตัวอย่างประโยค: ปีกไม้ เศษไม้ ปลายไม้ที่เลื่อยออกมาจะนำไปประกอบเป็นลังเพื่อบรรจุพืชผลทางการเกษตร