ปีกไก่

ภาษาอังกฤษ


n Ompok bimaculatus
ความหมายเหมือนกับ: ปลาเนื้ออ่อน , ชะโอน , โอน , แดง , นาง , เกด , น้ำเงิน , หน้าสั้น , สยุมพร
คำที่เกี่ยวข้อง: Cryptoperus limpok