ปีกุน

ภาษาอังกฤษ


n year of the pig
คำอธิบาย: ชื่อปีที่ 12 ของรอบปีนักษัตร มีหมูเป็นเครื่องหมาย
ตัวอย่างประโยค: ท่านผู้เกิดปีกุน ท่านว่ามักเป็นคนเห็นแก่กิน กินจุกกินจิก มักจะขี้โรค พยาธิ มักเบียดเบียนเสมอๆ