ปีการศึกษา

ภาษาอังกฤษ


n academic year
คำอธิบาย: ช่วงเวลาที่สถานศึกษาทำการสอนในรอบหนึ่งปี
หน่วยนับ: ปี
คำที่เกี่ยวข้อง: school year
ตัวอย่างประโยค: สถาบันเอชียตะวันออกศึกษาจะเปิดสอนวิชาภาษาเกาหลีในปีการศึกษา 2545