ปีกนก

ภาษาอังกฤษ


n wing
คำอธิบาย: อวัยวะสำหรับบินของนก
หน่วยนับ: ปีก, ข้าง
คำที่เกี่ยวข้อง: bird´s wing
ตัวอย่างประโยค: หัวหน้าหมู่บ้านนำสิ่งของไปทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ ช้าง ม้า แก่นสน ยางสน ปีกนก นอแรด งาช้าง
n wing
คำอธิบาย: ส่วนของหลังคาที่อยู่ใต้จั่ว
หน่วยนับ: ปีก, ข้าง
คำที่เกี่ยวข้อง: wing of a bird
ตัวอย่างประโยค: วิธีแก้ปัญหาอาคารมีรอยแยกออกจากกันที่ดีที่สุดก็คือการทำปีกนกจากอาคารหนึ่งเข้าไปคลุมอีกอาคารหนึ่ง
n wing
คำอธิบาย: ส่วนของหลังคาที่อยู่ใต้จั่ว
หน่วยนับ: ปีก, ข้าง
คำที่เกี่ยวข้อง: wing of a bird
ตัวอย่างประโยค: วิธีแก้ปัญหาอาคารมีรอยแยกออกจากกันที่ดีที่สุดก็คือการทำปีกนกจากอาคารหนึ่งเข้าไปคลุมอีกอาคารหนึ่ง