ปีกขวา

ภาษาอังกฤษ


n right flank (of a team)
คำอธิบาย: กองหน้าของทีมกีฬาที่อยู่ทางขวา
คำที่เกี่ยวข้อง: right wing (of a team)
ตัวอย่างประโยค: เวรอนสามารถเล่นในตำแหน่งกองกลางซึ่งแตกต่างกันทั้งหมดได้ ทั้งตัวรุก ปีกขวา ปีกซ้าย
n right flank (of an army)
คำอธิบาย: กองทหารทางขวาของกองทัพใหญ่
คำที่เกี่ยวข้อง: right wing (of an army)
ตัวอย่างประโยค: แม่ทัพบัญชาให้กองกำลังปีกขวากระจายกำลังโอบล้อมข้าศึก
n right flank (of a team)
คำอธิบาย: กองหน้าของทีมกีฬาที่อยู่ทางขวา
คำที่เกี่ยวข้อง: right wing (of a team)
ตัวอย่างประโยค: เวรอนสามารถเล่นในตำแหน่งกองกลางซึ่งแตกต่างกันทั้งหมดได้ ทั้งตัวรุก ปีกขวา ปีกซ้าย
n right flank (of an army)
คำอธิบาย: กองทหารทางขวาของกองทัพใหญ่
คำที่เกี่ยวข้อง: right wing (of an army)
ตัวอย่างประโยค: แม่ทัพบัญชาให้กองกำลังปีกขวากระจายกำลังโอบล้อมข้าศึก