ปีกกล้าขาแข็ง

ภาษาอังกฤษ


v become full-fledged
คำอธิบาย: พึ่งตัวเองได้, เป็นคำที่ผู้ใหญ่มักใช้กล่าวเชิงตำหนิติเตียนผู้น้อย
คำที่เกี่ยวข้อง: be strong enough
ตัวอย่างประโยค: เมื่อลูกไก่กระเทาะเปลือกไข่ออกมา แม่ไก่ก็ไม่ยอมทิ้งลูก กกจนลูกปีกกล้าขาแข็ง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top