ปีก

ภาษาอังกฤษ


n wing
คำอธิบาย: อวัยวะสำหรับบินของนกหรือแมลง, ส่วนของสิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะเช่นนั้น เช่น ปีกเรือบิน
หน่วยนับ: ปีก, ข้าง
ตัวอย่างประโยค: มีนกหลายชนิดซึ่งมีปีกแต่ก็บินไม่ได้เช่นนกกระจอกเทศ นกกีวีเป็นต้น
n flank
หน่วยนับ: ปีก, ข้าง
ความหมายเหมือนกับ: ด้าน , ข้าง
คำที่เกี่ยวข้อง: side , wing
ตัวอย่างประโยค: ปีกซ้ายของบริเวณโถงแรกมีร้านขายของที่ระลึกและขายหนังสือ
n flank
หน่วยนับ: ปีก, ข้าง
ความหมายเหมือนกับ: ด้าน , ข้าง
คำที่เกี่ยวข้อง: side , wing
ตัวอย่างประโยค: ปีกซ้ายของบริเวณโถงแรกมีร้านขายของที่ระลึกและขายหนังสือ