ปิ๊ง

ภาษาอังกฤษ


v like
คำอธิบาย: พบสิ่งประทับใจเข้าแล้ว
ความหมายเหมือนกับ: ต้องใจ , ถูกใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: love , be fond of , be pleased with , be fascinated
ตัวอย่างประโยค: หนุ่มสาวคู่นี้ปิ๊งกันตั้งแต่แรกเห็น