ปิ้ง

ภาษาอังกฤษ


v toast
คำอธิบาย: ทำให้สุกด้วยการวางไว้เหนือไฟ มักใช้แก่ของแห้ง โดยปกติใช้เวลาน้อยกว่าย่าง
คำที่เกี่ยวข้อง: bake
ตัวอย่างประโยค: เนื้อจิ้งกุ่งจะอร่อยมาก เมื่อนำมาย่างหรือปิ้งหรือทอด