ปิ่ม

ภาษาอังกฤษ


adv nearly
ความหมายเหมือนกับ: ปิ้ม , เกือบ , จวน , แทบ , เจียน
คำที่เกี่ยวข้อง: almost
ตัวอย่างประโยค: นางร้องไห้ปิ่มจะขาดใจที่ต้องสูญเสียลูกชายไปทั้ง 2 คน