ปิ่นโต

ภาษาอังกฤษ


n food carrier
คำอธิบาย: ภาชนะสำหรับใส่ของกิน ซ้อนกันเป็นชั้นๆ มีหูร้อยหิ้วได้
หน่วยนับ: เถา
คำที่เกี่ยวข้อง: tiffin carrier
ตัวอย่างประโยค: แม่จำปีเอาปิ่นโตติดมาด้วยเพราะต้องการซื้อก๋วยเตี๋ยวของโปรดไปฝากลูก