ปิ่นปักผม

ภาษาอังกฤษ


n hairpin
คำอธิบาย: เครื่องประดับสำหรับปักผม
หน่วยนับ: อัน
ความหมายเหมือนกับ: ปิ่น
ตัวอย่างประโยค: ชาวไทดำมีเครื่องประดับทำจากเงินหลายอย่างเช่น ปิ่นปักผม ต่างพวง เป๊าะกอ เป๊าะแขน