ปิ่น

ภาษาอังกฤษ


n hairpin
คำอธิบาย: เครื่องประดับสำหรับปักผม
หน่วยนับ: อัน
ความหมายเหมือนกับ: ปิ่นปักผม
ตัวอย่างประโยค: ผู้หญิงในประเทศฉ้วยหลัวมักมีปิ่นทองหรือปิ่นเงินปักผม