ปิโตรเลียม

ภาษาอังกฤษ


n petroleum
คำอธิบาย: น้ำมันดิบ ประกอบด้วยสารไฮโดรคาร์บอน และสารอินทรีย์อื่นๆ อีกมาก องค์ประกอบไม่แน่นอนแล้วแต่แหล่งที่พบ
ความหมายเหมือนกับ: น้ำมันปิโตรเลียม
ตัวอย่างประโยค: โดยทั่วไปแล้วพลาสติกทำมาจากปิโตรเลียมซึ่งเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป