ปิศาจ

ภาษาอังกฤษ


n devil
คำอธิบาย: สิ่งที่มนุษย์เชื่อว่าเป็นสภาพลึกลับ มองไม่เห็นตัว แต่อาจจะปรากฏเหมือนมีตัวตนได้
หน่วยนับ: ตน
ความหมายเหมือนกับ: ผี , ภูตผีปิศาจ , ปีศาจ
คำที่เกี่ยวข้อง: ghost , monster , demon , evil spirit
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันไม่ค่อยได้ยินข่าวการเห็นภูติผี ปิศาจ นั่นเพราะอาจถูกสัญญาณโทรศัพท์มือถือรบกวน